WWW.1944.WAW.PL w Polskim Radio pr 1

W dniach 3-14 sierpnia w Polskim Radio pr 1 będzie czytana powieść Marcina Ciszewskiego p.t. 1944.waw.pl
Serdecznie zapraszamy.
...powrót